InneSzkoła i nauka

„Przedwiośnie” Stefan Żeromski – test z lektury

Test, który zweryfikuje Twoją wiedzę na temat lektury „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Sprawdź czy umiesz już wszystko na zbliżający się sprawdzian z języka polskiego. Test zawiera 14 pytań dotyczących lektury.


„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego to powieść opowiadająca o losach młodego Cezarego Baryki, który dorasta oglądając okrucieństwa rewolucji oraz żyjąc bez ojca.Odbywa on podróż z Baku do Charkowa, Warszawy, a później do Nawłoci. W czasie swej wędrówki poznaje Szymona Gajowca- przyjaciela rodziców, Hipolita Wielosławskiego, który zabiera go do swojej posiadłości w Nawłoci oraz wiele pięknych kobiet m.in. Karolinę, Wandę i Laurę. W „Przedwiośniu” przedstawione zostały także trzy nurty ideowe- Szymona Gajowca chcącego naprawić Polskę reformami, Antoniego Lulka pragnącego rewolucji oraz Seweryna Baryki, który miał wizję szklanych domów. Powieść posiada kompozycję otwartą, ponieważ czytelnik ma się zaangażować, przemyśleć, jakie wyjście będzie najlepsze dla Polski, która niedawno odzyskała niepodległość.

Sprawdź czy wiesz:

Oto 14 pytań dotyczących lektury „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego wraz z odpowiedziami i uzasadnieniem odpowiedzi:

 1. Kto jest głównym bohaterem powieści „Przedwiośnie”?
  Odpowiedź: Cezary Baryka. Cezary Baryka to główny bohater powieści, którego losy śledzimy przez całą narrację. To on stanowi centralny punkt opowieści i towarzyszymy mu w jego rozwoju od młodzieńczych lat aż do dorosłości.
 2. Jaka jest główna lokalizacja, w której rozpoczyna się akcja powieści?
  Odpowiedź: Baku. Akcja powieści rozpoczyna się w Baku, co stanowi istotne tło dla dzieciństwa Cezarego Baryki. Tam obserwuje on okrucieństwa rewolucji rosyjskiej.
 3. Kto jest autorem powieści „Przedwiośnie”?
  Odpowiedź: Stefan Żeromski. Stefan Żeromski jest autorem tej znanej powieści, która została opublikowana po raz pierwszy w 1924 roku.
 4. Jakie idee reprezentuje Szymon Gajowiec w powieści?
  Odpowiedź: Reformizm. Szymon Gajowiec reprezentuje ideę reformowania Polski, dążąc do poprawy sytuacji społecznej i politycznej poprzez stopniowe zmiany i modernizację. To przejawia się w jego działalności politycznej i przekonaniach.
 5. Co symbolizują „szklane domy” w powieści?
  Odpowiedź: Postęp i nowoczesność. „Szklane domy” to wizja przyszłości, symbolizująca postęp technologiczny, nowoczesność i nowe spojrzenie na życie, które przeciwstawia się tradycyjnym wartościom i starym porządkom.
 6. Gdzie odbywa się większa część akcji po opuszczeniu Baku przez Cezarego?
  Odpowiedź: Warszawa. Po opuszczeniu Baku, Cezary Baryka przemieszcza się do Warszawy, gdzie doświadcza różnych środowisk i ideologii oraz spotyka ważne postacie.
 7. Kto zabiera Cezarego do Nawłoci?
  Odpowiedź: Hipolit Wielosławski. To Hipolit Wielosławski zabiera Cezarego na swoją posiadłość w Nawłoci, gdzie główny bohater doświadcza życia w polskiej ziemiańskiej siedzibie.
 8. Jaki historyczny okres stanowi tło dla powieści „Przedwiośnie”?
  Odpowiedź: Rewolucja Październikowa. Tło historyczne powieści to Rewolucja Październikowa w Rosji, która miała wpływ na wydarzenia w całym regionie i losy bohatera.
 9. Która postać reprezentuje radykalny nurt rewolucyjny w powieści?
  Odpowiedź: Antoni Lulek. Antoni Lulek symbolizuje radykalizm i pragnienie rewolucji jako przeciwnik reformistycznych idei Szymona Gajowca.
 10. Z jaką kobietą Cezary zakochuje się w Warszawie?
  Odpowiedź: Laura. Cezary zakochuje się w Laurze, co stanowi istotny wątek miłosny w powieści.
 11. Co wydarzyło się w Baku i zakończyło dzieciństwo Cezarego?
  Odpowiedź: Rewolucja w Baku. Rewolucja w Baku i związane z nią okrucieństwa zakończyły dzieciństwo Cezarego, wpływając na jego dalsze losy.
 12. Jaką rolę pełni Hipolit Wielosławski w życiu Cezarego?
  Odpowiedź: Przewodnika ideowego Cezarego. Hipolit Wielosławski stanowi przewodnika ideowego dla Cezarego, wpływając na jego przekonania i wartości.
 13. Co symbolizuje Nawłoci jako miejsce w powieści?
  Odpowiedź: Stary porządek i tradycję. Nawłoci symbolizują tradycyjne wartości i stary porządek, który stoi w opozycji do nowoczesności reprezentowanej przez „szklane domy”.
 14. Jaki jest charakter kompozycji powieści „Przedwiośnie”?
  Odpowiedź: Kompozycja otwarta. Powieść ma kompozycję otwartą, co oznacza, że czytelnik ma przestrzeń do własnych interpretacji i refleksji nad przesłaniem powieści oraz losami Polski.

Te odpowiedzi wraz z uzasadnieniem powinny pomóc w zrozumieniu kluczowych aspektów lektury „Przedwiośnie”.

Przygotuj się do sprawdzianu z języka polskiego.

Rozwiąż test z lektury „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego i upewnij się, że jesteś bardzo dobrze przygotowany do sprawdzianu z języka polskiego.

Test również na stronie – https://wiedza24h.pl/testy/test-z-lektury-przedwiosnie-stefana-zeromskiego/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *