Szkoła i nauka

Werter – romantyczny kochanek

Goethe w swoim dziele „ Cierpienia młodego Wertera” ukazuje w sposób szczegółowy sylwetki dwóch bohaterów. Jednak to dzieje Wertera jako tytułowego bohatera są pierwszorzędnym tematem powieści.

Wypracowanie prezentuje charakterystykę głównego bohatera „ Cierpień…”. W pracy tej znajduje się opis przeżyć bohatera w czasie jego ogromnej fascynacji ukochaną,  jak również w momencie, gdy uciekając od świata, zamyka się w sobie i popada w obłęd. Charakterystyka ukazuje portret Wertera jako romantycznego kochanka, który z miłości do ukochanej kobiety, która nigdy nie będzie do niego należeć, popełnia samobójstwo

Pełne wypracowanie znajduję się na stronie – https://wiedza24h.pl/wypracowania/romantyczny-kochanek-werter/


Werter, postać główna w dziele Johanna Wolfganga von Goethe „Cierpienia młodego Wertera”, jest archetypowym przykładem romantycznego kochanka. Powieść, opublikowana w 1774 roku, stała się jednym z fundamentalnych dzieł literatury romantycznej i miała ogromny wpływ na ówczesną kulturę i społeczeństwo.

Werter to postać pełna emocji i namiętności, którego losy ukazują głębokie cierpienie wynikające z niespełnionej miłości. Jego romantyczne zauroczenie Lotte, młodą kobietą zaręczoną z innym mężczyzną, jest centralnym punktem fabuły. Werter, nie mogąc osiągnąć szczęścia w miłości, zostaje pogrążony w głębokiej melancholii i rozpaczy.

Charakterystyczne dla Wertera jest jego skłonność do intensywnego doświadczania emocji oraz głębokiej introspekcji. Jego wrażliwość i skłonność do melancholii odzwierciedlają charakterystyczne cechy bohaterów romantycznych, którzy często borykają się z wewnętrznymi konfliktami i poszukują głębszego sensu życia.

Goethe, przedstawiając Wertera, nie tylko eksploruje tematy miłości i cierpienia, ale także porusza kwestie indywidualizmu i relacji jednostki z społeczeństwem. Powieść ta w dużym stopniu przyczyniła się do kształtowania romantycznego ideału nieszczęśliwego i niedocenionego geniusza, co znalazło odzwierciedlenie w wielu późniejszych dziełach literackich i artystycznych.

Werter jest również symbolem buntu przeciwko konwencjom społecznym i ograniczeniom narzuconym przez racjonalizm epoki Oświecenia. Jego postać wyraża pragnienie wolności, autentyczności emocji i prawdy serca, co kontrastuje z ówczesnymi normami społecznymi i etycznymi.

Powieść „Cierpienia młodego Wertera” wywołała tzw. „efekt Wertera”, fenomen kulturowy, w którym młodzi ludzie naśladowali bohatera, zarówno w modzie, jak i w jego emocjonalnym i intelektualnym podejściu do życia. Ta fascynacja postacią Wertera i jego tragicznym losem była jednym z pierwszych przykładów wpływu literatury na kulturę masową.

W ten sposób, Goethe stworzył w Werterze postać, która przetrwała wieki jako symbol romantycznej miłości, głębokiego cierpienia i dążenia do autentyczności, stanowiąc jeden z najważniejszych i najbardziej wpływowych archetypów w literaturze zachodniej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *